Schutz personenbezogener Daten

Privacyverklaring

Welkom bij FTI Ticketshop en op onze website!

We zijn verheugd dat onze aanbiedingen uw interesse hebben gewekt. De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. De verzameling en het gebruik van uw gegevens gebeuren altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie 2016/679 en de relevante voorschriften. Daarom informeren wij u als verwerkingsverantwoordelijke hieronder over het type gegevens dat we verzamelen en hoe we deze verwerken.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de zin van de AVG zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een kenmerk zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatie of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de aangevraagde dienst, om te voldoen aan de voorschriften of zoals hieronder beschreven.

2. Geanonimiseerde gegevens / Logbestanden / IP-adres

U kunt onze website doorzoeken zonder dat er persoonsgegevens van u worden verzameld. Bij elk bezoek aan onze website worden alleen bepaalde geanonimiseerde gegevens opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de bezochte pagina's of aanbiedingen. Dit zijn geen persoonsgegevens en vallen daarom niet onder de wettelijke bepalingen van de AVG.

De exploitant of, indien van toepassing, de hostingprovider van de website verzamelt gegevens over de toegang tot de betreffende website en slaat deze op als "serverlogbestanden". De volgende gegevens worden zo vastgelegd:

Bezochte website, toegangstijd, overgedragen hoeveelheid gegevens in bytes, bron/verwijzing van waaruit u toegang heeft gekregen tot de website, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, gebruikte IP-adres.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie en verbetering van de website. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

Anonieme gegevens worden uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden om ons aanbod te verbeteren. Raadpleeg hiervoor het gedeelte "Recht op informatie / Herroeping" in onze privacyverklaring.

3. Doel van de verzameling van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens is noodzakelijk wanneer u een reis of andere dienst boekt via onze website, wanneer u contact met ons opneemt, zich abonneert op onze nieuwsbrief of gebruik wilt maken van andere aanbiedingen op onze site waarvoor persoonsgegevens essentieel zijn. Dit omvat met name het beheer van uw gegevens in een persoonlijke klantenruimte met inloggegevens, het kopen van cadeaubonnen, deelname aan wedstrijden of het wijzigen van bestaande reserveringen of bestellingen.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden doorgaans alleen de gegevens verzameld die nodig zijn voor het leveren van de gevraagde dienst of service. Voor zover we aanvullende informatie vragen via formulieren, valt de overdracht ervan onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website naar de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessieduur worden opgeslagen. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens dienen ook om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze computersystemen te waarborgen. In dit verband wordt geen gegevensanalyse voor marketingdoeleinden uitgevoerd. Ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f van de AVG ligt ook in deze doeleinden.

Bij het boeken van een reis of andere service worden de verzamelde gegevens gebruikt voor de verwerking van de reservering en voor promotionele en statistische doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, registreren en gebruiken we ook, op grond van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij reservering of inschrijving, evenals gegevens met betrekking tot uw bestellingen en reisdiensten, om u als nieuwsbriefabonnee de best mogelijke service te bieden.

De juridische basis voor gegevensverwerking na inschrijving op de nieuwsbrief door de gebruiker is, mits de gebruiker toestemming heeft gegeven, artikel 6, lid 1, letter a van de AVG.

De persoonlijke gegevens die we bewaren, worden voornamelijk gebruikt in het kader van onze klantrelaties, onze klantenservice (bijv. informatie over het verloop van uw verblijf, uitvoering van onze eigen reclame- en marketingcampagnes, zoals het verzenden van catalogi en andere reclamefolders binnen de wettelijke grenzen, klanttevredenheidsonderzoeken), en de orderverwerking.

4. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

In de mate dat we toestemming verkrijgen van de betrokken persoon voor de verwerking van persoonsgegevens, is de juridische basis artikel 6, lid 1, letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken persoon een van de contractpartijen is, is de juridische basis artikel 6, lid 1, letter b van de AVG. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In de mate dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, is de juridische basis artikel 6, lid 1, letter c van de AVG.

In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is de juridische basis artikel 6, lid 1, letter d van de AVG.

Als de verwerking noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde, en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, is de juridische basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.

5. Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven in overeenstemming met de geldende bepalingen, met name op het gebied van gegevensbescherming en mededingingsrecht.

In de mate dat dit noodzakelijk is voor de levering van de contractuele dienst of voor onze wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens ook doorgegeven aan onderaannemers of dienstverleners voor het verlenen van de dienst namens ons of voor onze rekening (bijv. de technische verwerking van post- en e-mailverzending, betalingsverwerking, klantenservice).

Bovendien worden de gegevens doorgegeven aan personen of bedrijven voor de verwerking van uw bestelling of reservering, met name voor reisdiensten aan luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, hotels, reisbureaus, lokale agentschappen, autoverhuurbedrijven, cruisemaatschappijen, overheidsinstanties, enz. Houd er rekening mee dat de regels voor gegevensbescherming op het hoofdkantoor van deze personen en bedrijven kunnen verschillen van die welke van toepassing zijn in Frankrijk of België.

Uw gegevens worden ook bekendgemaakt en doorgegeven aan derden als we hiertoe verplicht zijn door de wet of als gevolg van een uitvoerbaar gerechtelijk bevel.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, dit kan weigeren.

6. Opslag en verwijdering van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de doeleinden zoals vermeld in het punt "Doel van de verzameling van persoonsgegevens". De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen de gegevens worden opgeslagen als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in regelgeving, wetten of andere EU-bepalingen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De wetgever heeft een breed scala aan verplichtingen en bewaartermijnen vastgesteld. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een bewaartermijn voorgeschreven door de bovengenoemde normen verstrijkt, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens te bewaren voor de totstandkoming of uitvoering van een contract.

7. Gebruik van cookies

We gebruiken cookies (kleine tekstbestanden met tekstuele informatie die de webserver naar uw internetbrowser stuurt) om uw gebruikerservaring te verbeteren wanneer u onze online aanbiedingen bekijkt. Bijvoorbeeld, als u ons toestaat cookies te installeren, zullen bepaalde pop-ups slechts één keer verschijnen. Bovendien hebben onze cookies een vervaldatum. Als u handmatig uw cookies verwijdert voordat ze verlopen, ontvangt u bij uw volgende bezoek aan de site een nieuwe, op voorwaarde dat u het opslaan van de cookie niet blokkeert.

Technische specificaties stellen dat alleen de server die de cookie heeft verzonden, in staat zal zijn om deze te lezen. We garanderen dat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de cookies.

Helaas is het gebruik van onze aanbiedingen niet mogelijk zonder het accepteren van cookies. We raden u dan ook aan cookies permanent toe te staan om toegang te krijgen tot onze website. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter de installatie van cookies uitschakelen en uw internetbrowser zo configureren dat u wordt geïnformeerd over het verzenden van verschillende cookies.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies wordt gevormd door artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies voor analyse en mits de toestemming van de gebruiker, wordt gevormd door artikel 6, lid 1, letter a van de AVG.

8. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het installeren van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; let echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

De trackingcodes van Google op deze website gebruiken de functie "_anonymizeIp()", zodat IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt om directe identificatie van een gebruiker uit te sluiten. De verzameling en opslag van gegevens kunnen te allen tijde met ingang van de toekomst worden herroepen. Door op de knop "Uitschakelen" te klikken, wordt de tracking volledig uitgeschakeld. Voor een permanente bezwaar moet de gebruikte browser cookies accepteren. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens met behulp van een Google-browserplug-in om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt gestuurd en door Google Inc. wordt gebruikt. Hier is de link naar de betreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

9. Webanalyse met Adobe Analytics

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics maakt gebruik van cookies voor de analyse van uw gebruik van de website. Als de informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website naar een server van Adobe wordt verzonden, zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór geolocatie en wordt vervangen door een generiek IP-adres vóór opslag. Adobe zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, rapporten over de activiteiten op deze website samen te stellen en ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van deze website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt overgedragen in het kader van Adobe Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Adobe de gegevens (inclusief uw IP-adres) die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

10. Beoordelingen via Trusted Shops

Indien u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling door het aanvinken van een passend vakje of door te klikken op een daarvoor voorzien knop (bijvoorbeeld "Later beoordelen"), zullen wij uw e-mailadres doorsturen naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de) om u per e-mail te herinneren aan de mogelijkheid om een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar het onderstaande adres of rechtstreeks naar Trusted Shops.

11. Sociale plugins van Facebook

Deze website maakt gebruik van sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (een witte "f" op een blauwe achtergrond of een duim-omhoog icoon) of worden geïdentificeerd met de term "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plugins van Facebook zijn hier te raadplegen: developers.facebook.com/plugins.

Wanneer een pagina van deze website met zo'n plugin wordt bezocht, maakt de gebruikte browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks door Facebook naar de gebruikte browser gestuurd en vervolgens in de website geïntegreerd. Aangezien we geen invloed hebben op de reikwijdte van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plugin, zijn de verstrekte gegevens gebaseerd op de huidige stand van onze kennis: door de plugins te integreren, ontvangt Facebook informatie dat de overeenkomstige pagina van onze website is bezocht. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plugins interageert (bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk" knop te klikken of een opmerking te plaatsen), worden de overeenkomstige gegevens direct door uw browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Zelfs als u geen lid bent van Facebook, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres verkrijgt en opslaat. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, verwerking en het verdere gebruik van gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende privacyrechten en opties, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/policy.php. Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens op Facebook, moet u uitloggen bij Facebook voordat u deze website bezoekt. Het is ook mogelijk om Facebook sociale plugins te blokkeren met browserextensies, bijvoorbeeld met de extensie "Facebook Blocker".

12. Facebook-conversiepixel

Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van het sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Hiermee kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces is ontworpen om de effectiviteit van Facebook-advertenties te beoordelen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan bijdragen aan het optimaliseren van toekomstige advertentie-inspanningen.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en laten dus geen identificatie van gebruikers toe. Facebook slaat en verwerkt echter gegevens op zodat het mogelijk is om deze te koppelen aan het respectieve gebruikersprofiel, en Facebook kan de gegevens gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gebruiker kan Facebook en zijn partners toestaan om advertenties weer te geven op en buiten Facebook. Hiervoor kan Facebook ook een cookie op de computer van de gebruiker opslaan. Door onze website en Facebook-pagina te bezoeken, stemt u in met dit gebruik. Om af te zien van het gebruik van cookies op de computer, kan de internetbrowser zo worden ingesteld dat er in de toekomst geen cookies meer op de computer kunnen worden opgeslagen of, indien van toepassing, dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies van onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. De gebruiker kan ook het gebruik van cookies door derden zoals Facebook uitschakelen op de website van Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

13. Gebruik van de Google +1-knop

Deze website maakt gebruik van de "+1"-knop van het sociale netwerk Google Plus, beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De knop is te herkennen aan het symbool "+1" op een witte of gekleurde achtergrond. Wanneer een pagina van deze website met zo'n knop wordt bezocht, maakt de gebruikte browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google. De inhoud van de "+1"-knop wordt rechtstreeks door Google naar de gebruikte browser verzonden en vervolgens door deze in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft dus geen invloed op de omvang van de gegevens die door Google worden verzameld via deze knop. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, verwerking en verdere gebruik door Google, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties voor privacy, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie met betrekking tot de Google +1-knop: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Als u lid bent van Google Plus en niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt via onze website en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij Google, moet u zich afmelden bij Google Plus voordat u deze website bezoekt.

14. Gebruik van de Twitter Tweet-knop

Deze website maakt gebruik van de "Tweet"-knop van het sociale netwerk Twitter, beheerd door Twitter Inc., 750 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten ("Twitter"). De knop is te herkennen aan de donkerblauwe vogel en het woord "Tweet" op een lichtblauwe achtergrond. Wanneer een pagina van deze website met zo'n knop wordt bezocht, maakt de gebruikte browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de "Tweet"-knop wordt rechtstreeks door Twitter naar de gebruikte browser verzonden en vervolgens geïntegreerd in de Twitter-bericht. De aanbieder heeft dus geen invloed op de omvang van de gegevens die door Twitter worden verzameld via deze knop. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, verwerking en verdere gebruik door Twitter, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties voor privacy, zijn te vinden in het privacybeleid van Twitter: http://twitter.com/privacy.

Als u lid bent van Twitter en niet wilt dat Twitter gegevens over u verzamelt via onze website en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij Twitter, moet u zich afmelden bij Twitter voordat u deze website bezoekt.

15. Gebruik van de Xing sociale plug-in

Deze website maakt gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Xing, beheerd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland ("Xing"). De "sociale plug-ins" zijn te herkennen aan het Xing-logo, een gestileerde "X" van tegenovergestelde groene pijlen. Bij het bezoeken van deze website maakt de browser van de gebruiker een kortstondige verbinding met de servers van Xing, waarop de functies van de "Xing Share Button" (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) worden uitgevoerd. Xing slaat geen persoonlijke gegevens van de gebruiker op bij het bezoeken van deze aanbieding. Xing slaat bijgevolg geen IP-adres op. Evenmin wordt er door middel van cookies in verband met de "Xing Share Button" gebruikersgedrag geanalyseerd. De gebruiker kan de actuele informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de "Xing Share Button" en aanvullende informatie op deze website raadplegen: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

16. Gebruik van de LinkedIn sociale plug-in

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn, beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("LinkedIn"). De LinkedIn-plug-ins zijn te herkennen aan het bijbehorende logo of de knop "Recommand" ("Aanbevelen"). Houd er rekening mee dat de plug-in een verbinding tot stand brengt tussen uw internetbrowser en de LinkedIn-server wanneer u onze website bezoekt. LinkedIn wordt dus op de hoogte gesteld dat deze website is bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Recommand" ("Aanbevelen")-knop van LinkedIn klikt terwijl u bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, heeft u de mogelijkheid om een link naar inhoud van onze website op uw LinkedIn-profielpagina te plaatsen. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan uzelf en uw gebruikersaccount. U moet weten dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door LinkedIn.

Meer informatie over gegevensverzameling, uw wettelijke mogelijkheden en de instellingsopties van LinkedIn vindt u op het volgende adres: http://www.linkedin.com/

17. Gebruik van de Pinterest-knop

Deze website maakt gebruik van de "Pin-it"-knop van het sociale netwerk Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Verenigde Staten ("Pinterest"). De Pinterest-plugin op onze pagina is te herkennen aan de "Pin it"-knop in wit op een rode achtergrond of in rood op een witte achtergrond, of alternatief door een rood-wit "P"-symbool op een witte achtergrond.

Als u op de "Pin it"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Pinterest-profiel. Hierdoor kan Pinterest uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of hoe Pinterest deze gegevens gebruikt. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring van Pinterest raadplegen op: http://pinterest.com/about/privacy

18. Gebruik van de Instagram-knop

Deze website maakt gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Instagram, beheerd door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten. De Instagram-plugin is te herkennen aan de "Instagram-knop" op onze startpagina.

Wanneer u op de Instagram-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunnen inhoud van onze website worden gekoppeld aan uw Instagram-profiel. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan onze pagina's te koppelen aan uw gebruikersaccount.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of de manier waarop Instagram deze gegevens gebruikt. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Instagram raadplegen op: http://instagram.com/about/legal/privacy

19. Gebruik van eTracker

Deze website maakt gebruik van technologieën van het bedrijf eTracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). Hierdoor worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen te creëren onder een pseudoniem. Cookies kunnen hiervoor worden gebruikt, waarmee de internetbrowser wordt herkend. De verzamelde gegevens met behulp van eTracker-technologieën worden niet gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de pseudoniemhouder zonder de toestemming van de betrokkene.

De verzameling en opslag van gegevens kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden herroepen. Om de toekomstige verzameling en opslag van uw bezoekersgegevens te voorkomen, kunt u een Opt-Out-cookie van eTracker verkrijgen waarmee toekomstige gegevensverzameling en -opslag bij eTracker worden geblokkeerd door op de volgende link te klikken: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Etracker zal dan een Opt-Out-cookie genaamd "cntcookie" installeren. Verwijder dit cookie niet zolang u uw bezwaar wilt handhaven. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van eTracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

20. Gebruik van Clicktripz

Deze website maakt gebruik van tracking pixels van het bedrijf ClickTripz LLC, 333 7th Street, Manhattan Beach, CA 90266, VS (« Clicktripz »), om contextuele advertenties weer te geven en de interactie van gebruikers met weergegeven advertenties te begrijpen. Hiervoor worden door Clicktripz cookies in uw browser geplaatst. Voor meer informatie kunt u de website http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php raadplegen. In het menu "Help" van uw browser

21. Gebruik van Criteo

Deze website maakt ook gebruik van de dienst "Criteo-Service" van het bedrijf Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (http://www.criteo.com/de). Deze dienst stelt ons in staat om gebruikers die onze website al hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze aanbiedingen, doelgerichte advertenties te tonen op deze website en op alle websites die ook de "Criteo-Service" gebruiken. Het tonen van deze advertenties is gebaseerd op informatie over het bezoek aan verschillende websites, die met name worden opgeslagen in cookies op de computer van de gebruiker. Deze tekstbestanden worden gelezen bij een later bezoek aan de website om gerichte productaanbevelingen te doen. Hiervoor wordt een willekeurig gegenereerd identificatienummer opgeslagen in de cookies. Noch dit nummer, noch de informatie over uw bezoeken aan de websites stellen ons in staat u persoonlijk te identificeren. In geen geval worden deze gegevens gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze website.

U kunt voorkomen dat de Criteo-service informatie opslaat en gebruikt door op de volgende link te klikken (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en de schuifregelaar "Opt-Out" op "ON" te zetten. Wanneer u deze op "ON" zet, wordt er een nieuw cookie (opt-out cookie) in uw browser geplaatst. Dit cookie geeft aan de Criteo-service door dat Criteo niet langer is toegestaan om gegevens over uw gebruikersgedrag te verzamelen en te verwerken. U heeft de mogelijkheid om deze functie opnieuw in te schakelen door de schuifregelaar op "OFF" te zetten. Let op, deze instelling moet worden gedaan voor elke gebruikte browser. Als u alle cookies van uw browser verwijdert, wordt ook het opt-out cookie verwijderd.

22. Gebruik van Travel Audience

Deze website maakt gebruik van tracking pixels van het bedrijf Travel Audience GmbH ("Travel Audience") om contextuele advertenties weer te geven, de interactie van gebruikers met weergegeven advertenties te begrijpen en de impact van advertenties op onze website te beoordelen. Voor dit doel worden Travel Audience-cookies geïnstalleerd in uw browser. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de gegevensverzameling door Travel Audience met toekomstig effect door te klikken op de volgende links: https://travelaudience.com/cookie-policy/ en https://travelaudience.com/website-privacy-policy/. Er wordt dan een opt-out cookie in uw browser geïnstalleerd dat verdere registratie van uw gegevens door Travel Audience tijdens uw bezoek aan deze website voorkomt. Dit bezwaar blijft van kracht zolang u het opt-out cookie niet verwijdert. In het "Help"-menu van uw browser vindt u instructies over hoe u de installatie van cookies kunt voorkomen.

23. Gebruik van Ve Interactive

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van het bedrijf Ve Interactive Limited, 15-19 Bakers Row, Londen, EC1R 3DG. De JavaScript-snippets van Ve Interactive worden uitgevoerd op uw computer wanneer u deze website gebruikt. Deze snippets analyseren uw gebruik van de website en slaan tijdelijk gegevens op die zijn ingevoerd in formulieren op de website. De informatie over uw gebruik van de website die op deze manier wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Ve Interactive in Londen gestuurd en maximaal 30 dagen opgeslagen. In onze naam gebruikt Ve Interactive deze informatie om u deze tijdelijk opgeslagen gegevens per e-mail te sturen als de verbinding met uw computer instabiel of onderbroken is. De gegevens die uw browser verzendt in het kader van VeApps worden niet samengevoegd met andere gegevens van de website. In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming worden volledig anonieme gegevens in cookies op uw computer opgeslagen en na 30 dagen verwijderd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses. Voor informatie over hoe Ve Interactive Ltd. uw gegevens verwerkt en hoe u deze tracking kunt uitschakelen, raadpleegt u de website https://www.ve.com/de/cookies-richtlinie.

24. Gebruik van advertentienetwerken

Deze website heeft partnerschappen gesloten met de hieronder vermelde advertentienetwerken om uw niet-persoonlijk identificeerbare gegevens op te slaan via cookies van derden. Dit stelt de advertentienetwerken in staat om gerichte en relevante advertenties weer te geven van geselecteerde derde partijen op basis van uw visueel gedrag op onze website en andere geselecteerde websites.

We delen uw niet-persoonlijk identificeerbare gegevens met advertentienetwerken en behandelen deze strikt vertrouwelijk, aangezien het enige doel van deze verzameling is om u nog relevantere advertenties aan te bieden. Er zijn regels vastgesteld om de weergave van passende advertenties te waarborgen, en u heeft de mogelijkheid om dergelijke advertentieaanbiedingen van advertentienetwerken uit te schakelen. We hebben echter geen controle over het gebruik van cookies door deze advertentienetwerken.

U heeft twee opties om het gebruik van cookies uit te schakelen:

  1. Over het algemeen, indien ondersteund door het desbetreffende advertentienetwerk, via het programma voor zelfregulering van online gedragsreclame beheerd door de Network Advertising Initiative (NAI) of de Digital Advertising Alliance (DAA). Elk van deze programma's biedt een opt-out-website waarmee u centraal de cookies van leden/deelnemers kunt beheren.

Elk advertentienetwerk biedt ook de volgende mogelijkheden:

Adara :            http://adara.com/privacy-promise/opt-out  

Adscale :         https://ih.adscale.de/adscale-ih/oo 

AdUp :            https://www.adup-tech.com/datenschutz/

Infoonline :      https://optout.ioam.de/

IntentMedia :   https://intentmedia.com/opt-out/

Kayak :           https://www.kayak.de/privacy#cookies

Reachgroup :  https://www.reachgroup.com/opt-out/

Sociomantic : https://www.sociomantic.com/privacy/de/

Sojern             http://preferences-mgr.truste.com/?affiliateId=111  

25. Software-oplossingen voor optimalisatie van de website

Deze website maakt gebruik van verschillende software-oplossingen om haar online aanbod te optimaliseren. Deze software-oplossingen maken het mogelijk om het gebruik van de website te analyseren en waardevolle informatie te verzamelen over de behoeften van gebruikers om de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de site voortdurend te verbeteren. Om deze analyses uit te voeren, worden geaggregeerde en anonieme statistische gegevens verzameld. De verzamelde gegevens zijn inlog- en bewegingsgegevens zonder directe verwijzing naar een persoon en betreffen de gebruikte browser, het aantal bezochte pagina's en bezoeken, uitgevoerde klikken en de duur van het bezoek aan de website. Na het verzamel- en verwerkingsproces wordt het IP-adres, zelfs ingekort, van de bezoeker gebruikt en opgeslagen.

Deze gegevens worden met name geanalyseerd voor de volgende doeleinden:

  • Tellen van bezoekers
  • Evaluatie van de veelbezochte secties door elke bezoeker op de website
  • Analyse van de herkomst van de bezoeker voor optimalisatie van de website
  • Controle van het specifieke aanbevelingsniveau voor doelgroepen

Deze procedure vereist het gebruik van permanente cookies (zie paragraaf 7 hierboven). U kunt ook weigeren om deze cookies te installeren door specifieke instellingen of opslag toe te staan alleen na uw uitdrukkelijke bevestiging. Bovendien heeft u te allen tijde de mogelijkheid om het gebruik van deze gegevens door alle gebruikte oplossingen te voorkomen door de "Opt-Out" -optie te selecteren die wordt aangeboden door de gebruikte software-oplossingen. Bij het weigeren ontvangt u geen aanbevelingen meer die overeenkomen met uw verzoeken.

Onze website maakt gebruik van de volgende software-oplossingen, in de bovengenoemde zin (door op de link naar de website van de verschillende leveranciers te klikken, heeft u toegang tot hun opt-out-optie):

AT Internet :

http://www.xiti.com/de/optout.aspx

Maxymiser :

http://www.maxymiser.de/cookie_optout.htm

Criteo :

http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie

Google :

http://www.google.com/settings/ads

Next Performance :

http://www.nextperf.com/de/privacy

Facebook :

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Atlas Solutions, LLC :

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

AdTriba :

https://www.adtriba.com/privacy-policy.html

TagCommander :

http://www.tagcommander.com/de/datenschutz/

The Adex :

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Tapad :

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 

Opmerking: Het afmelden (opt-out) vereist ook het gebruik van een cookie. Als dit cookie wordt verwijderd, is opnieuw afmelden vereist.

 

 

26. Gebruik van Fullstory

Deze website maakt gebruik van Fullstory, een tool voor het analyseren van de gebruikerservaring op een site, geleverd door Fullstory Inc., 818 Marietta Street, Atlanta, GA 30318, Verenigde Staten. Fullstory legt het gedrag van gebruikers op onze website vast. De sessie-opnamen van bezoekers stellen de websitebeheerder in staat deze te analyseren en de gebruikerservaring op de site te verbeteren. Fullstory registreert en verzamelt geanonimiseerde gegevens met behulp van cookies. Het bijhouden (d.w.z. het opnemen van gegevens gegenereerd door de cookie met betrekking tot het gebruik van de website) kan op elk moment worden uitgeschakeld. Volg de instructies op de website https://www.fullstory.com/optout.

27. Gebruik van trbo

Deze website maakt gebruik van de webanalyse diensten van trbo GmbH, Römerstraße 6, 80801 München (http://www.trbo.com). Gegevens worden verzameld en opgeslagen om gebruikersprofielen te creëren met behulp van pseudoniemen, met als doel gepersonaliseerde voordelen aan te bieden. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt om een internetbrowser te herkennen. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt voor de analyse van het gedrag van bezoekers en worden ingezet voor de verbetering en passende configuratie van het aanbod. Tenzij afzonderlijk expliciete toestemming is gegeven door de betrokken persoon, worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens op basis van het pseudoniem. U kunt op elk moment bezwaar maken door op de volgende link te klikken: https://track2.trbo.com/optout.php

28. Gebruik van iAdvize

Deze website maakt gebruik van de chattool van iAdvize om u indien nodig aanvullende hulp te bieden, zoals advies en om het reserveringsformulier in te vullen, met als doel uw tevredenheid te verhogen.

De gegevens die nodig zijn voor de iAdvize-service worden op uw computer opgeslagen via cookies. Chatgesprekken worden slechts tijdelijk op de servers van iAdvize bewaard en automatisch verwijderd aan het einde van het chatgesprek.

Om de kwaliteit van ons advies te verbeteren, kan de inhoud van de uitwisselingen tussen u en uw adviseur worden doorgegeven aan andere adviseurs van ons bedrijf of worden gelezen door hun leidinggevenden. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door iAdvize, kunt u de volgende link raadplegen: http://www.iadvize.com/de/datenschutzerklaerung/

29. YouTube

Deze website maakt gebruik van een link naar YouTube van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. We gebruiken de "geavanceerde privacymodus" bij de integratie, zodat alleen informatie over het gebruik wordt verzonden vanaf het starten van de video. In dit geval worden de verzonden informatie de specifieke pagina van onze website die is bezocht en de bekeken video. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe uw toegang tot de pagina's direct te koppelen aan uw persoonlijk profiel. Voor meer informatie over de verzameling en verwerking van uw gegevens door YouTube, lees het privacybeleid op www.youtube.com.

Als u zeker wilt zijn dat er geen gegevens over u worden opgeslagen op YouTube, vermijd dan te klikken op de ingebedde video's.

30. Recht op informatie / recht op intrekking; andere rechten van betrokken personen

U heeft het recht:

Conform artikel 15 AVG om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door onze diensten worden verwerkt. U kunt in het bijzonder informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de voorziene opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en, indien van toepassing, relevante details hierover;

Conform artikel 16 AVG om onmiddellijke correctie te vragen van uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door onze diensten zijn opgeslagen;

Conform artikel 17 AVG om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen die door onze diensten zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

Conform artikel 18 AVG om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u de verwijdering ervan weigert, of wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 AVG;

Conform artikel 20 AVG om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht ervan naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;

Conform artikel 7, lid 3 AVG om te allen tijde uw toestemming ten opzichte van ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij in de toekomst niet langer gemachtigd zullen zijn om de gegevens op basis van deze toestemming te verwerken, en

Conform artikel 77 AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, informatie te vragen of om rectificatie, blokkering of verwijdering te verzoeken, of om andere rechten van betrokken personen uit te oefenen, neem contact op met:

 

FTI Ticketshop SPRL

35 rue de Congrès

1000 Bruxelles

Belgique

 

"Contact Data will be adding later"

 

Voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene, zoals informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens, gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, maar zich in eerste instantie te richten tot de bovengenoemde dienst van de verwerkingsverantwoordelijken die uw verzoek zo snel mogelijk zullen behandelen.

31. Veiligheid, Vragen en Suggesties, Verantwoordelijke

Tot slot is de veiligheid ook afhankelijk van uw systeem. Zorg ervoor dat u nooit vertrouwelijke toegangsinformatie bekendmaakt, laat nooit wachtwoorden opslaan door de internetbrowser en sluit het browservenster wanneer u onze site verlaat. Op deze manier voorkomt u dat derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Gebruik een besturingssysteem dat gebruikersrechten kan beheren. Stel meerdere gebruikers in op uw systeem en gebruik internet nooit als beheerder. Gebruik beveiligingssoftware zoals een antivirusprogramma en een firewall, en update uw systeem regelmatig.

De verantwoordelijke voor deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, evenals andere bepalingen inzake gegevensbescherming, is:

FTI Ticketshop SPRL

35 rue de Congrès

1000 Bruxelles

Belgique

"Contact Data will be adding later"

32. Afmelden voor nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief of promotionele e-mails niet meer wilt ontvangen, klik dan op de link "Afmelden voor de nieuwsbrief" onderaan elke e-mail die door onze diensten wordt verzonden.

FTI Ticketshop SPRL

35 rue de Congrès

1000 Bruxelles

Belgique

Raad van Toezicht: Ralph Schiller (Voorzitter) Marc Zinniker, Ludovic Rigel
Zetel: Brussel • RPR Brussel