Juridische vermeldingen

Juridische vermeldingen

FTI Ticketshop SPRL

35 rue de Congrès

1000 Bruxelles

Belgique

E-mail: info@fti-ticketshop.be 

Grenzen van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

  De auteur garandeert geenszins de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op deze pagina's. Principieel zijn alle aanspraken tegen de auteur van deze pagina uitgesloten op basis van welke materiële of immateriële schade dan ook, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de ter beschikking gestelde informatie, evenals door eventuele fouten of onvolledigheden, voor zover de auteur niet schuldig is aan ernstig of opzettelijk wangedrag. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk zijn aanbod te wijzigen, aan te vullen, te annuleren of tijdelijk of permanent op te schorten.

   

  2. Hyperlinks

  De aansprakelijkheid voor directe of indirecte links naar externe pagina's ("links") die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, kan alleen worden ingeroepen als de auteur op de hoogte was van de onwettige aard van de inhoud van deze pagina's en het mogelijk was de toegang tot deze inhoud te blokkeren. Daarom verklaart de auteur dat op het moment dat deze link naar een externe pagina wordt geplaatst, deze pagina geen herkenbare onwettige inhoud bevatte. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp van externe pagina's. In dit opzicht distantieert de auteur zich van elke latere ontwikkeling van gekoppelde pagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle links op de aanbiedingen van de auteur, evenals op alle verwijzingen die zijn geplaatst op bezoekerslijsten of mailinglijsten beheerd door de auteur van deze site. Elke onjuiste, onwettige of onvolledige inhoud is de verantwoordelijkheid van de auteur van de externe pagina's waarnaar wordt verwezen via de links, voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de informatie die is opgenomen.

   

  3. Auteursrecht en handtekening

  De auteur besteedt de grootste zorg aan het naleven van het auteursrecht van alle publicaties, afbeeldingen, geluiden, video's of teksten, waarbij afbeeldingen, geluiden, video's of teksten eigen creaties zijn of waarbij de gebruikte publicaties, afbeeldingen, geluiden, video's of teksten rechtenvrij zijn. Indien merken of gedeponeerde namen worden gebruikt in verband met een van onze aanbiedingen, blijven deze eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het vermelden van deze merken betekent niet dat ze niet worden beschermd door derden. De rechten op de originele creaties die op deze pagina zijn gepubliceerd, blijven volledig in handen van de auteur van deze pagina. Het reproduceren en gebruiken van afbeeldingen, geluiden, video's en teksten op welke manier dan ook, is onderworpen aan de expliciete toestemming van de auteur.

   

  4. Gegevensbescherming

  Ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is hier raadpleegbaar.

   

  5. Juridische waarde van de aansprakelijkheidsuitsluiting

  Deze aansprakelijkheidsuitsluiting maakt integraal deel uit van het online aanbod dat leidt naar deze pagina. Indien passages of formuleringen van deze tekst onvolledig zijn of niet in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving, behoudt elk ander deel van de tekst zijn geldigheid.